Tiki and Tierney: Sekou Smith talks LeBron James free agency